Privacyverklaring

Privacyverklaring Ando Support

Ando Support, gevestigd te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ando Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ando Support (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: Geslacht; Voor- en achternaam; Geboortedatum; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres; Overige gegevens die actief door je worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch; Locatiegegevens; Gegevens over je activiteiten op mijn website; Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen; Lijst met je contactgegevens via een app; Bankrekeningnummer; Ras; Kredietwaardigheidscheck.

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Ando Support verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. Ando Support verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven of op grond van een overeenkomst welke je met Ando Support hebt gesloten.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Ando Support verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Om je betaling af te kunnen handelen; Om een nieuwsbrief en/of reclame aan je te kunnen zenden; Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten; Om je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken; Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte; Om je bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Ando Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ando Support verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Ando Support een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ando Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Ando Support gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ando Support; Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Ando Support een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ando Support van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ando Support reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Ando Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Contact

Ando Support
Repelweg 63
5261 SW Vught

KvK 71845453
BTWnr NL001748306B77


© Ando Support | Snel. Simpel. Vertrouwd. All rights Reserved.